The best Side of ثبت تغییرات

بررسی و تایید نهایی این موارد توسط اداره ثبت شرکتها انجام میشود.

برای رفع نقص حداکثر تا یک ماه فرصت دارید مدارک رفع نقص را به اداره ثبت شرکتها ارسال کنید. این کار با ارائه نامه از شخصیت حقوقی مربوطه به پیوست مدارک و مستندات رفع نقص و همچنین تصویر اخطاریه مذکور از طریق دفاتر منتخب پستی انجام میشود.

در قسمت شناسه ملی و شماره ثبت:  کافی‌ست شناسه ملی و شماره ثبت شرکت را وارد کرده و گام بعدی را بزنید‌.

آموزش ثبت تغییرات آموزش ثبت صورتجلسه تغییرات تغییرات ثبت تغییرات ثبت تغییرات شرکت صورتجلسه تغییرات صورتجلسه تغییرات شرکت پریسا گرشاسبی نویسنده ثبت‌یار من پریسا گرشاسبی، حقوق خوانده و عضوی از خانواده ثبت‌یار هستم، در اینجا مطالبی که برای خودم جذاب و کاربردی بوده با زبان ساده و روان به اشتراک می‌گذارم تا مفاهیم حقوقی رو بهتر درک کنیم. لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

نمونه قرارداد تنظیم قرارداد بررسی قرارداد امضای الکترونیک تنظیم اوراق قضایی خدمات ثبتی

درخواست تنظیم قرارداد تعیین سهام مشارکت مشاوره رایگان تغییرات شرکت ثبت شرکت قراردادهای پرطرفدار

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی website که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

۵ دقیقه افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تشریفات کمتری نسبت به شرکت سهامی خاص دارد.

ب: به آقای / خانم …………..……… احدی از مدیران یا سهامداران با وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

با تشکر از راهنماییهای خوب شما؛ خواهشمند است در مورد سوال ذیل نیز راهنمایی فرمایید .متشکرم

برای تغییر آدرس شرکت بامسئولیت محدود، باید جلسه‌ای با مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داده شود و صورت جلسه آن با توجه به موضوع تنظیم گردد.

اگر شخص حقوقی در شرکت داشته باشید، می‌بایست نام شخص حقوقی و نماینده آن، هر دو در سامانه وارد شوند.

تحویل اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آن‌ها رسیده به اداره ثبت شرکتها.

شناسه ملی شرکت را وارد نمایید. در صورتی که شناسه ملی ندارید شماره ثبت را وارد کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *